Reilu työelämä

Reilu työelämä on kaikkien palkansaajien ja työnantajien oikeus. On kaikkien etu, että pelisäännöt on yhdessä neuvoteltu ja sovittu sekä se, että kaikki niitä noudattavat. En usko, että yritystenkään etu on arvaamattomuus ja poukkoilu työmarkkinoilla. Yleissitovuudesta keskustellaan paljon. Mielestäni on erittäin tärkeää, että sovitut säännöt koskevat myös järjestäytymättömiä yrittäjiä. Sopimukset palkoista, vuosilomista, vanhempainvapaista ym. on tärkeä saada koskemaan tasapuolisesti kaikkia. 

 

Sopiminen pitää tehdä tasavertaisten osapuolten välillä. Yksittäinen työntekijä ei ole tasavertaisessa neuvotteluasemassa työnantajan kanssa. Siksi on oikein, että suurimmat linjat sovitaan keskusjärjestöjen toimesta.  

 

Suomi ei tarvitse kaksia työmarkkinoita. Työvoiman tarveharkintaa ei tule poistaa. Suomessa työskenteleville pitää olla samat säännöt ja sama palkka, sellainen palkka, että sillä pystyy täällä elämään. Toisten hätää ei pidä käyttää hyväksi tuomalla heitä tänne työskentelemään palkalla, jolla ei tule toimeen ilman yhteiskunnan tukea. Tämä tuki on suora tulonsiirto yhteiskunnan perusturvasta yritysten taskuun. 

 

Hanna Laine