Hannan vaaliteemat

Reilu työelämä

  • Yhdessä sopien
  • Yleissitovuudesta huolehtien
  • Toisen työtä arvostaen
  • Palkalla on tultava toimeen

 

Lapset ja nuoret mukaan

  • Koulutusmahdollisuus kaikille
  • Lasten ongelmiin apua nopeasti
  • Työn ja perhe-elämän yhdistäminen helpommaksi

 

Arvokas vanhuus

  • Hoito oikeassa paikassa riittävillä resursseilla
  • Eläkkeellä on tultava toimeen
  • Palveluiden laadusta huolehditaan

Tiet kuntoon Pirkanmaalla!